Aktuality

Antal Business Centre

Je kompletně připraven.

Kolaudační souhlas

Dne 18.8.2016 byl vystaven stavebním úřadem Prahy 4 kolaudační souhlas k užívání stavby Antal Business Centre..

Stavební práce finišují

Nejen fasáda, ale i interiéry jednotlivých podlaží dostávají konečnou podobu.

Rýsuje se finální podoba Antal Business Centra

Osazení skleněných výplní a vstupního schodiště v 1.np začíná udávat finální podobu administrativní budově.

Čelní fasáda bez lešení

Nový pohled z ulice Antala Staška na administrativní budovu.

Odkrytý Antal na jižní straně

Po odstranění lešení na jižní straně budovy je možný pohled na novou fasádu.

Stavební práce na začátku května

Stavební práce pokračují i v interiérech. Nově zhotoveny jsou hrubé omítky, podlahy či rozvody.

Nová fasáda Antal BC

Aktuálně byla dokončena nová fasáda Antal Business Centre. Prozatím nabízíme detailní pohled, v polovině května bude demontováno lešení, a tak bude možné v brzku vidět celý nový "háv" budovy.

Aktuální stavební práce

Na Antal BC byla kompletně dokončena střecha, zároveň již proběhlo osazení nových oken. V současné chvíli jsou realizovány vnitřní omítky, rovněž byly zahájeny práce na čelní fasádě domu.

Antal BC na začátku března

V současné chvíli probíhá na Antal Business Centre příprava pro osazování oken. Zároveň je vytvářena šachta pro výtah.

Zakrytý Antal BC

Fasáda Antal BC byla zakryta lašením a plachtovinou. To proto, že dochází k výměně oken a změně fasádního pláště.

Rekonstrukce Antal BC

Probíhající rekonstrukce Antal BC přinese i jednu novinku. Díky zásadnímu navýšení prosklenných ploch je možné, aby schodiště vedlo nejen směrem k hlavnímu vstupu do budovy, ale také k samostatným vchodům obou obchodních prostorů.

Stavební práce zkraje roku

V prvních týdnech roku 2016 jsou dokončovány vybourávací práce. Zároveň se také finalizují vnější izolace objektu.

Průběh rekonstrukce

Stačí pár dnů a z velmi neutěšeného stavu se Antal Business Centre na první pohled mění v moderní administrativu.

Zahájení stavby

Protože získal Antal Business Centre stavební povolení do právní moci, byly v uplynulých dnech zahájeny práce na kompletní rekonstrukci domu.

1 2