Standardy

Nepsaným standardem Antal Business Centr je variabilita jeho jednotlivých podlaží. Ta totiž mohou být dle Vašeho přání rozdělena i na více pronajímatelných ploch, stejně jako mohou zůstat pohromadě celá podlaží o velikosti 333 m2 až 421 m2.